تماس با مرکز عرضه لوله پلی اتیلن ایران
آدرس:
اصفهان - میدان جمهوری اسلامی - رباط - کوچه 5
ایران
تلفن:
03133392225
موبایل:
09120338411
ارسال ایمیل
اختیاری