1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 بار

لوله 160 لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 بار میلیمتر 16 اتمسفر لوله گاز گازرسانی پلی اتیلن سخت HDPE 6 اینچ HDP

لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آب لوله 180 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 180 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 180 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE 7 اینچ لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آب لوله 200 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 200 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 لوله 200 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 بار 8 اینچ لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آب لوله 225 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 225 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 225 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE 9 اینچ لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آب لوله 250 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 250 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 250 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE 10 اینچ

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 بار - برای خرید لوله پلی اتیلن با شماره های 09033669994 - 09033669997 تماس بگیرید

لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آب لوله 280 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 280 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 280 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE 11 اینچ لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آب لوله 315 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 315 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 315 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE 12 اینچ آبلوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب لوله 355 میلیمتر پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 بار 6   اتمسفر لوله 355 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 355 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE 14 اینچ لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب لوله 400 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 400 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 400 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE 16 اینچ

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 بار - برای خرید لوله پلی اتیلن با شماره های 09033669994 - 09033669997 تماس بگیرید

لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آب لوله 450 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 450 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 450 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 18 اینچ لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر آب لوله 500 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 500 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 500 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE 20 اینچ لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آب لوله 560 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 560 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 560 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت پلی اتیلن 400 میلیمتر 6 بار HDPE 22 اینچ لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر آب لوله 630 میلیمتر 6   اتمسفر لوله 630 میلیمتر 10 اتمسفر لوله 630 میلیمتر 16 اتمسفر لوله آبرسانی آبیاری پلی اتیلن سخت HDPE 24 اینچ PE   63 PE   80 PE 100

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

لوله پلی اتیلن یکی از پرکاربردترین لوله های مورد استفاده در همه زمینه های انتقال مایعات و گازها میباشد.

اولین نیاز کشاورز در آبیاری قطره ای لوله پلی اتیلن میباشد که باید از بازار تهیه کند. از لوله های 16 میلیمتری تا لوله های سایزهای بالا در اقطار 500 میلیمتر به بالا از مواد پلی اتیلن تولید میشود ودر آبیاری کاربرد دارد. حتی نوارتیپ های آبیاری قطره ای نیز از موارد پلی اتیلن ساخته میشود.

همچنین در صنعت آب و فاضلاب نیز لوله های تولید شده از جنس پلی اتیلن از پرکاربردترین لوله ها در انتقال آب آشامیدنی به شهر ها میباشند. اما نوع دیگری از لوله های پلی اتیلن در بازار موجود است تحت عنوان لوله پلی اتیلن درجه 2 یا غیر استاندارد. که از مواد پلی اتیلن گرانول شده بازیافتی تولید میشوند که کاربرد خاص خود را دارند مثل استفاده جهت پوشش کابل های برق و مخابراتی.

جهت انتقال گاز طبیعی نیز از این لوله ها که اغلب خطوط زرد رنگی روی بدنه آنها کشیده شده استفاده میشود.

فرم محاسبه قیمت هر متر لوله پلی اتیلن
قیمت هر کیلو: تومان
نوع مواد:
قطر لوله:
فشار:اتمسفر