فروشگاه

روش صحیح لوله گذاری پلی اتیلن

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

?لایه های مختلف اطراف لوله که در شکل بالا مشخص شده اند به شرح زیر هستند:

 

- لايه پوشا  :(Embedment) این قسمت كه دور تا دور لوله را مي پوشاند و تماس مستقيم با سطح خارجي لوله دارد خود از چند لايه تشكيل شده است كه در مجموع وظيفه انتقال بار و جلوگيري از تغيير شكل لوله را بعهده دارد.

 

- بستر : (Foundation) اين لايه در صورتيكه خاك طبيعي كف ترانشه نتواند سطح مناسبي جهت لايه زيرين فراهم نمايد ايجاد مي شود.

 

- لايه زيرين  : (Bedding)لايه اي كه جهت تراز نمودن كف ترانشه ايجاد مي شود.

 

- لايه كناري  : (Haunching)لايه اي كه در كناره لوله (نيمه پائيني) ايجاد مي شود و وظيفه انتقال بارهاي وارده را بعهده دارد. كيفيت مصالح مصرفي و چگونگي اجراي اين لايه نقش مهمي در كنترل تغيير شكل لوله هاي پلي اتيلن دارد.

 

- خاكريزي اصلي اوليه  : (Primary Initial Backfill)اين منطقة خاكريزي كه ارتفاع آن در شرايط معمولي تا 75 درصد قطر لوله و در حالتي كه لوله پائين تر از سطح آب زيرزميني ميباشد حداقل تا 15 سانتيمتر روي لوله را مي پوشاند، بعنوان تكيه گاه اوليه در مقابل تغيير شكل هاي جانبي عمل مي كند.

 

- خاكريزي اصلي ثانويه  : (Secondary Initial Backfill)عملكرد اساسي اين لايه توزيع نيروهاي سربار و جدا نمودن لوله از هر گونه اثرات ناشي از خاكريز نهائي مي باشد.

 

- خاكريز نهائي :(Final Backfill) اين لايه كه از مصالح محل براي اجراي آن استفاده و در نهايت متراكم مي شود كمترين اثر را بر روي لوله هاي انعطاف پذير دارد اما با ايجاد يك لايه متراكم حالت انتقال بار به شكل قوس افزايش مي يابد و به همين علت و براي جلوگيري از تاثير سوء بارهاي متمركز بر روي لوله مي بايست از بكارگيري نخاله هاي ساختماني ، مصالح همراه با مواد آلي و تخته سنگهاي بزرگ ممانعت بعمل آورد تا امكان رفت و آمد و گذر وسايط نقليه از روي ترانشه امكانپذير گردد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط با لوله پلی اتیلن

تلفن های تماس

تلفن های تماس جهت مشاوره و خرید:

09130188465

09334655280

بدون تصویر
بدون تصویر
zzzzzzzzzzzzzz