فروشگاه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

انتخاب جنس لوله های اب درمحل هایی درمجاورت الایندههای نفتی باوزن مولکولی کم وحلال های الی بسیار مهم است.تحقیقات نشان می دهند که جنس لوله ازقبیل پلی اتیلن پلی بوتیلن  پلی وینیل کلرید و سیمان اربستی و همچنین الاستومرها ازقبیل لایی ها وواشر های اب بندی استفاده میشود می تواند درمعرض نفوذ مواد نفتی یا حلال های الی باوزن مولکولی کم هستند اگر لوله ای از ناحیه الوده عبورکند باید باتولید کننده درخصوص نفوذدردیواره لوله ها مواد اتصال و غیره قبل از انتخاب جنس مشورت شود.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

لوله های pvcوpvcoتقریبا در برابر انواع خوردگی شیمیایی والکتروشیمیایی مقاوم هستند ودر سیستم های لوله های زیر زمینی به کار می روند .ازانجا که pvcعایق است تاثیرات گالوانیک و الکترو شیمیایی درسیستم های لوله های pvcوجود ندارد.لوله pvcتوسط اب ها یا خاک های خورنده اسیب نمی بیند.بنابراین لوله های pvcوpvcoبه روکش داخلی و بیرونی پوشش حفاظت کاتدیک یا غلاف پلاستیک نیازی ندارند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

 

 

 

یک رایز خشک عبارت است از یک لوله قایم خالی از اب داخلی ساختمان که درطبقه یک شیر پاگرد روی ان نصب میشود.رایزر های خشک فقط برای استفاده مامورین انش نشانی نصب میشوند  بنابراین نمیتوانند مانند شیلنگ قرقره ها به عموام وسیله اولیه اطفاءحریق توسط ساکنین ساختمان مورد استفاده قرار گیرند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

لوله و اتصالات pvcخواص خود را از ترکیبات مواد خام خود می گیرند.اساسا ان هاارترکیب اکستروژن pvcساخته می شوند اتصالات قالبی تزریقی ازترکیبات نسبتا متفاوت استفاده می کنند .pvcoنیز همانندpvcساخته میشود خواص این ترکیبات مبنایی رابرای شناخت و ارزیابی لوله های pvcفراهم می کند رزین پنی وینیل کلرید سنگ بنای ساختمان لوله های pvcپلیمری است که از گاز یانفت طبیعی اب نمک و هوا ب دست می اید .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

چنانچه فشار اب شهر درمحل ساختمان به اندازه ای باشد که بتواند حد اقل فشار مورد نیاز دربالاترین شیلنگ قرقره را تامین نموده اب مورد نیاز شیلنگ قرقره مستقیما از شبکه اب شهر تامین میشود اما اگر فشار اب شهر رضایت بخش نباشد باید تجهیزات پمپاژاتوماتیک نصب نمود.بعضی از ساز مان های اب شهری اتصال مستقیم تجهیزات پمپاژبه لوله اصلی اب محل را مجاز میدانندبه شرطی که بدون پمپاژنیز یک دبی اب منظقی تحت فشار اب شهر در بالاترین شیلنگ قرقره جریان داشته باشد.

زیر مجموعه ها

مطالب مرتبط با لوله پلی اتیلن

تلفن های تماس

تلفن های تماس جهت مشاوره و خرید:

09130188465

09334655280

بدون تصویر
بدون تصویر
zzzzzzzzzzzzzz